مجله اينترنتي هلو

شهردار قزوين استعفا داد،شوراي شهر قزوين در حال برسي براي انتخاب شهردار جديد،چه فردي پست شهرداري قزوين را به عهده خواهد گرفت