مجله اينترنتي هلو

نسل ششم اينترنت در دستان شرکت هواوي،پيشرفت هواوي در اينترنت،هواوي بعد از نسل 5 اينترنت به فکر نسل 6 اينترنت است،سرعت اينترنت در دستان هواوي