مجله اينترنتي هلو

با عوارض موبايل براي زنان باردار و جنين آشنا شويد،امواج موبايل سلامت جنين را تهديد مي کند،بهتر است خانم هاي باردار کمتر از موبايل استفاده کنند