خانم جيويل شاپينگ از کور شدنش خوشحال است

جيويل شاپينگ,خانم کور,نابينا شدن,خبر عجيب,
زني که خودش خودش را کور کرد / اين خانم از کور شدنش خوشحال است / ازبچگي دوست داشته ام کور باشم / بعد از کور شدن احساس خوشحالي مي کنم

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو