کودک خود را راز دار تربيت کنيد

کودک راز دار,تربيت کودک,رفتار با کودک,تنبيه کودک,تحقير کردن کودک,بازي با کودک,
با اين روش کودک خود را راز دار بار بياوريد - تربيت کودک براي رازداري - اگز کودک را تنبيه کنيد - روش تربيت کودک

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو