مه غليظ در جاده هاي همدان

مه غليظ در جاده ها,تردد خودرو,جاده هاي همدان,استان همدان,
تردد خودروها در جاده هاي همدان به خاطر مه غليظ به کندي انجام مي شوند

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو