سيگنال هاي عجيب از کهکشان راه شيري

سيگنال هاي عجيب,کهکشان راه شيري,دانشمندان,سيگنال هاي راديويي,امواج راديويي,مجله اينترنتي هلو,
دانشمندان به تازگي امواج و سيگنال هاي عجيبي از کهکشان راه شيري کشف کردند

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو