4 زن در آرامستان باغ فردوس کرمانشاه کشته شدند

کشته شدن 4 زن,قتل در کرمانشاه,باغ فردوس کرمانشاه,
قتل چهار زن در کرمانشاه،چهار زن بر اثر تيراندازي در آرامستان باغ فردوس کرمانشاه به قتل رسيدند،قتل چهار زن در آرامستان باغ فردوس کرمانشاه

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو