شخصي که ادعاي پيامبري مي کرد دستگير شد

پيامبر در پرديس,ادعاي پيامبري,دستگيري کلاه بردار,کسي که ميگفت من پيامبرم,
فردي که ادعاي پيامبري مي کرد در پرديس دستگير شد ، حيدر فتاحي از دستگيري شخصي که ادعاي پيامبري مي کرد خبر داد، شخصي 37 ساله که ادعاي پيامبري مي کرد گرفتار شد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو