دستگيري خداي دروغين

خداي دروغين,دستگير,ادعاي خدايي,جرم,پليس,
کسي که مي گفت من خدا هستم دستگير شد / مردي که ادعاي خدايي ميکرد در دام پليس افتاد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو