قفل کردن راست کليک روي وبلاگ با پيام هشدار

کد وبلاگ,کد ضد راست کليک,قفل کردن وبلاگ,ترفندهاي وبلاگ و وبسايت,
با اين کد از راست کليک کردن روي وبلاگ يا وبسايت خود جلوگيري خواهيد کرد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو