ساميه لک به جم نرفت

ساميه لک,شبکه جم,رد پيشنهاد جم,ستاره اسکندري,بيوگرافي,زندگي نامه,
ساميه لک پيشنهاد شبکه جم را براي پيوستن به اين شبکه را رد کرد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو