پسري از ترس ختنه شدن با چاقو به پدرش حمله کرد

ترس از ختنه شدن,حمله با چاقو,حمله به پدر,حوادث,قتل پدر,
اين پسر چون نمي خواست ختنه شود با چاقو به گردن پدرش حمله کرد و پا به فرار گذاشت

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو