حمله هوايي به تروريست ها از همدان

جنگنده هاي روسيه,پايگاه هوايي همدان,نيروي هوايي روسيه,جنگ عليه تروريست ها,سوريه,
حمله به تروريست ها از پايگاه هوايي همدان ، جنگنده هاي روسي در پايگاه همدان

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو