شکست کودک نشانه ضعف او نيست

شکست کودک,تجربه شکست,آموزش کودک,رفتار با کودک,
وقتي کودک شما شکست را تجربه مي کند بايد چه رفتاري با او داشته باشيد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو