وسائل شخصي خود را عوض کنيد

بهداشت شخصي,وسائل شخصي,نظافت فردي,حوله و مسواک,بيماري هاي پوستي,بهداشت دهان,بداشت پوست,
براي حفظ بهداشت شخصي حتما هر چند مدت وسائل شخصي خود را عوض کنيد - رعايت بهداشت فردي براي پيشگيري از بيماري هاي پوستي لازم است

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو