آقاي روحاني با پيکر آيت الله رفسنجاني وداع کرد

وداع روحاني,وداع با پيکر آيت الله رفسنجاني,رئيس جمهور ايران,حسن روحاني,
آقاي حسن روحاني با پيکر بي جان مرحوم رفسنجاني وداع کرد ، فوت آيت الله رفسنجاني ، درگذشت آقاي هاشمي رفسنجاني ، آقاي رفسنجاني به سوي خدا رفت

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو