واگذاري 5 شرکت تحت مالکيت بانک صادرات - بانک صادرات

بانک صادرات,واگذاري 5 شرکت,
بانک صادرات 5 شرکت تحت مالکيت خود را واگذار مي کند،اخبار جديد از بانک صادرات،شرکت هاي تحت مالکيت بانک صادرات

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو