کشتي ذهن ما

کشتي ذهن,روش فکر کردن,مواظب فکر خود باشيد,احساسات,سوراخ کشتي,
يک سوراخ کوچک کشتي بزرگ را غرق مي کند ، ذهن ما مثل کشتي است ، مواظب ذهن خود باشيد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو