مسابقه اي با طعم غم

مسابقه عکس,عکس بدبختي,کودک,زباله,فقير,بي خانمان,
عکاسي با طعم غم و اندوه ، کودکي در ميان زباله

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو