جريمه مديران شرکت چيني هواوي

شرکت هواوي,جريمه هواوي,
شرکت هواوي جريمه شد،شرکت چيني هواوي،مديران شرکت هواوي،شرکت هواوي يک شرکت چيني است

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو