من چند سال عمر خواهم کرد

چند سال عمر خواهم کرد,جوان بمانيد,عمر زياد کنيد,زنده بمانيد,
من چند ساله خواهم شد ، عمر خود را بدانيد ، زياد عمر کنيد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو