مجله اينترنتي هلو

قبل از واکسن زدن کودک خود را آماده کنيد قبل از واکسن زدن روز و ساعت واکسیناسیون را مشخص کنید چون اگر زیاد منتظر بمانید کودک‌تان خسته می‌شود و در برابر واکسن زدن مقاومت می‌کند. بنابر‌این به‌موقع آماده شوید و راه بیفتید به ادامه مطلب برويدواکسن و آمپول زدن کودک  نام…

جايگاه تبليغات شماجايگاه تبليغات شما