شما الگوي فرزندان خود هستيد

الگوي فرزندان,والدين,تربيت,کودک,خانواده,
پدر و مادر اولين الگو براي فرزندان مي باشند . والدين بيشتر مراقب رفتار خود باشند

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو