close
چت
تک فرزندي چه عواقبي براي کودک شما دارد

تک فرزندي چه عواقبي براي کودک شما دارد

تک فرزندي,کودک تنها,احساس تنهايي,نداشتن خواهر و برادر,نداشتن هم بازي,شادابي کمتر,
کودک تک فرزند در خانه هم بازي ندارد . کودک تک فرزند شادابي کمتري دارد . تک فرزندي تاثير منفي بر کودک شما مي گذارد

پيام مدير سايت مجله اينترنتي هلو :

مجله اينترنتي هلو