چرا کودکم از مدرسه مي ترسد

ترس از مدرسه,فرار از مدرسه,دوري از خانه,دوري از والدين,احساس تنهايي,وحشت از مدرسه,
کودکم از مدرسه مي ترسد بايد چه کار کنم ، رفتار مناسب با کودکي که از مدرسه وحشت دارد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو