هندبال کره جنوبي مقابل تيم ايران پيروز شد - شکست هندبال ايران

هندبال ايران,هندبال کره جنوبي,شکست تيم ايران,
هندبال کره جنوبي هنبال ايران را شکست داد،ايران در مقابل کره جنوبي کم آورد و شکست را پذيرفت،شکست 25 به 28 هندبال ايران مقابل هندبال کره جنوبي

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو