close
چت
زايمان آسان با شنا کردن

زايمان آسان با شنا کردن

شنا در بارداري,شنا و زايمان راحت,تاثير شنا بر بارداري,ورزش در بارداري,
خانم هاي حامله شنا کنيد تا زايمان راحتي داشته باشيد ، انواع ورزش براي زنان باردار

پيام مدير سايت مجله اينترنتي هلو :

مجله اينترنتي هلو