سگ وحشي کودک چهار ماهه را در بغل مادرش کشت

سگ وحشي,کودک چهار ماهه,کودک کشته شد,بغل مادر,
سک خانگي که وحشي شده بود کودک چهار ماهه را در بغل مادرش کشت

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو