بستان آباد سه ريشتر لرزيد

زلزله در بستان آباد,زمين لرزه بستان آباد,حوادث,شهر بستان آباد,
زمين لرزه بستان آباد را تکان داد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو