رابطه زلزله و طلا چيست

زلزله,طلا,توليد طلا,خواص زلزله,کاوشگران طلا,گسل ها,ذخاير طلا,
آيا مي دانستيد که زلزله باعث درست شدن طلا مي شود

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو