زبان فارسي در دبيرستان هاي ترکيه آموزش داده خواهد شد

زبان فارسي,تدريس فارسي,دبيرستان هاي ترکيه,

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو