راه اندازي بخش زايمان ايمن در بيمارستان چناران

زايمان ايمن,بيمارستان چناران,معاون دانشگاه علوم پزشکي,بیمارستان ثامن الائمه(ع),
راه اندازی بخشهای زایمان ایمن در بیمارستانهای شهرستانهای چناران، قوچان، درگز، بردسکن، کاشمر، خواف، تایباد، فریمان، خلیل آباد، رشتخوار، سرخس

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو