ورزشکار گلستاني رکورد پاورليفتينگ کشور را 10 کيلو جابه جا کرد

پاورليفتينگ,ورزش,ورزشکار گلستاني,
ورزش پاورليفتينگ کشور،ورزشکار گلستاني،ورزش ايران،رکورد پاورليفتينگ کشور جابه جا شد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو