به علت ريزش قنات در خراسان جنوبي دو نفر کشته شدند

حسن شجاعي نسب,ريزش قنات,دو نفر کشته,حوادث خراسان جنوبي,
ريزش قنات در روستاي شاخن جان يک نفر را گرفت،ريزش قنات در روستاي رومنجان باعث کشته شدن يک نفر شد،حوادث خراسان جنوبي،ريزش قنات باعث جان باختن دو نفردرخراسان جنوبي

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو