با کودک خود چگونه صحبت کنيم

روش حرف زدن با کودک,محبت کردن به کودک,گفتن دوستت دارم,احساس امنيت در کودک,تربيت کودک,نگهداري کودک,تشويق کودک,هديه دادن به کودک,
به کودک خود محبت کنيد ، با کودک خود حرف بزنيد ، روش حرف زدن با کودک ، کودک را بايد تشويق کرد ، به کودک خود هديه بدهيد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو