مجله اينترنتي هلو

رفتار مناسب با افرادي که دوسشان نداريد مجله اينترنتي هلو : در یک دنیای ایده آل، هر فردی که با او برخورد داریم مهربان، خوش‌برخورد، ملاحظه‌کار، سخاوتمند و بسیاری صفت‌های مثبت دیگر است. آنها لطیفه‌هایی که ما تعریف می‌کنیم را می‌فهمند و ما هم لطیفه‌های آنها را می‌فهمیم.…

جايگاه تبليغات شماجايگاه تبليغات شما