بيشتر مردم هلند از دوچرخه استفاده مي کنند

مردم هلند,دوچرخه در هلند,ورزش مردم هلند,
استفاده از دوچرخه در هلند امري طبيعي است،بيشتر مردم هلند به جاي خودرو و موتور سيکلت از دوچرخه استفاده مي کنند،ورزش دوچرخه سواري در هلند رايج است،مردم هلند

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو