مجله هلو:عطار نیشابوری از سرآمدان ادبیات نمادین

عطار نيشابوري,از عطار بيشتر بدانيد,مكتب معناگرایی,
ادبیات عرفانی بخشی از میراث منثور و منظوم ادبی ایران به شمار می رود

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو