داستان قلب عاشق در سينه عاشق

داستان عاشقانه,داستان قلب من در سينه تو,داستان قلب عاشق در سينه عاشق,داستان جدايي دو عاشق,داستان دوري دو عاشق,داستان غمگين دو عاشق,
داستان دو عاشق كه تا آخر عاشق هم ماندند و به يكديگر عشق خود را اثبات كردند كه در آخر يكي از آنها به خاطر ديگري جان خود را فدا ميكند

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو