بي نظمي و شلوغي در خيابان چمران

خيابان چمران,خيابان بي نظم,خيابان هاي بجنورد,علت بي نظمي,
خيابان چمران يکي از خيابان هاي شلوغ و بي نظم است

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو