جواناني که از هويت خود خجالت مي کشند

خجالت از هويت,نداشتن هويت,جوانان امروزي,آرايش در بين پسرها,آرايش دخترانه براي پسرها,قيافه هاي عجيب,تيپ جديد جوانان,
چرا آرايش کردن در بين جوانان اينقدر مهم شده است ، چرا جوانان از هويت خود خجالت مي کشند ، چرا جوانان از هويت خود فرار مي کنند

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو