خاتون خيدر زني که قبلا خواننده و حالا سرباز وطن شده است

خاتون خيدر,خواننده زن,دشمن داعش,جنگ در عراق,
زني که قبلا خواننده بوده و حالا لباس نظامي پوشيده تا با داعش بجنگد / زن خواننده که لباس عوض کرده است

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو