عکس مرحوم حسن جوهرچي و کاظم افرندنيا در آغوش هم

حسن جوهرچي,کاظم افرندنيا,عکس دو بازيگر,عکس حسن و کاظم با هم,مرحوم حسن جوهر چي,مرحوم کاظم افرندنيا,
عکسي مشترک از دو بازيگر که به فاصله کمي از هم مرحوم شده اند ، عکس مرحوم حسن جوهرچي و کاظم افرندنيا در آغوش هم،عکس ماندگار از حسن جوهرچي و کاظم افرندنيا

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو