آيا زنان بيشتر از مردان حسود هستند؟

حسادت,رفتار زنانه,زن حسود,
چرا خانم ها حسودند ، علت حسادت زياد در بين خانم ها چيست،چرا زنها به همديگر حسادت مي کنند،آيا حسادت در بين خانم ها راه درماني هم دارد؟

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو