اعظم به شوهرش خيانت کرد - شکايت حبيب از همسرش

شکايت حبيب,اعظم خيانت کرد,
وقتي حبيب به زنش مشکوک شد ،حبيب از اعظم شکايت کرد،آزمايش دي ان اي نشان داد که اعظم خيانت کرده است،رابطه پنهاني اعظم با مرد همسايه

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو