هواپيما در فرودگاه مهراباد روي چرخ هاي عقب خود بلند شد

تک چرخ زدن هواپيما,فرودگاه مهراباد,برف در فرودگاه,
اتفاق عجيب در فرودگاه مهراباد،عکس هواپيما در حال تک چرخ زدن،هواپيما در فرودگاه مهراباد تعادلش به هم خورد،عکس جالب از يک هواپيما در فرودگاه مهراباد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو