کارتون هاي خشن چه تاثيري روي کودکان دارند

کارتون هاي خشن,تاثير کارتون ها روي کودکان,ديدن فيلم هاي بد,بد آموزي براي کودکان,ديدن تلوزيون,کانال هاي مخرب,
ديدن کارتون هاي خشن روي ذهن کودک تاثير بسيار بدي مي گذارد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو