به گذشته همسرتان زياد فکر نکنيد

سبک زندگي,زندگي همسر,رابطه زناشويي,
حرف زدن درباره گذشته همسرتان را کنار بگذاريد،زياد درباره گذشته همسرتان حرف نزنيد،زياد به گذشته همسرتان نچسبيد،گذشته همسرتان را ول کنيد و به آينده فکر کنيد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو