اين عکس رو ببينيد و کيف کنيد - ميدان آزادي ساخته شده با برف

خلاقيت,ميدان آزادي تهران,ميدان آزادي تهران با برف,عکس جالب,
عکس ميدان آزادي نه در تهران بلکه در جايي ديگر،خلاقيت مردم رو ببين چي ميسازند،تجربه ساخت ميدان آزادي تهران با برف

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو